Balneologické múzeum Eshop

Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now
Stano Bursa
Letka 13
Kúpiť hneď
Vladimír Krupa, Marián Klčo
Bohaté hroby
Kupiť hneď
Zborníky
Balneologický
spravodajca
Viac podrobností
Vladimír Krupa – Magda Pekárová: Balneologické múzeum v Piešťanoch jubiluje (75 výročie vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a založenia múzea 1928 – 2003)
Vypredané
Užitočná pomôcka pre orientáciu v literatúre z archeológie a príbuzných vedných odborov pre všetkých záujemcov nielen o archeoló..
2,00€
Guidebook to the Imrich Winter Balneological museum in PiešťanyPredošlý sprievodca bol vydaný ešte v roku 1989, je informačné zastaraný a najmä už ..
1,50€
Andrej Bolerázsky: Maharadžovia v Piešťanoch / Maharajahs at Piešťany Andrej Bolerázsky: Maharadžovia v Piešťanoch / Maharajahs at Piešťany
Hot
Autor v tejto publikácii približuje krátke, ale zato významné obdobie v histórii piešťanských kúpeľov v 30. rokoch 20. stor., nazývané aj zlatým obdob..
8,00€
Publikácia vyšla v spolupráci vydavateľstva Dajama a Balneologického múzea. Má formát A4, rozsah 96 strán a sú v nej reprodukované 4 historické grafik..
12,00€
Ďalšia publikácia z edičnej činnosti Balneologického múzea je zameraná na históriu i súčasnosť komplexu secesných stavieb – Hotela Thermia Palace a kú..
12,00€
Kolekcia reprodukcií historických kolorovaných pohľadníc s motívom ľudového odevu z okolia Piešťan. Sprievodný text v slovenčine, nemčine a angličtine..
2,00€
Marián Koricina: Civilné letisko
Vypredané
Kniha Civilné letisko Piešťany je venovaná dejinám ale i nedávnej minulosti letiska. Autor Marián Koricina je dlhoročný zamestnanec. Text publikácie r..
15,00€
Stano Bursa: Letka 13 – Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii (1939 – 1944)
Hot
Reprezentačná kniha od znalca leteckej histórie S. Bursu prináša ucelený pohľad na doteraz tabuizovanú a prehliadanú tému pôsobenia slovenského stíhac..
29,00€
Najnovšia archeologická publikácia vydaná Balneologickým múzeom Imricha Wintera mapuje stav výskumov a poznania osídlenia oblasti Trnavskej pahorkatin..
9,00€
Kniha o histórii architektonického vývoja Piešťan. Autorom knihy je Ing. arch. Ľubomír Mrňa, ktorý sa nielen venoval vlastnej architektonickej tvorbe,..
15,00€
Kniha sa venuje nielen vzniku pamätníka holokaustu v Piešťanoch, ale aj dejinám židovskej komunity, spracúva obdobie totalitného režimu v rokoch 1939 ..
7,00€

Čo hovoria ľudia

Navštívte 

Náš Eshop

Múzeum bolo založené v roku 1928 pod názvom Piešťanské múzeum. Založila ho Piešťanská muzeálna spoločnosť, ktorej vznik inicioval Imrich Winter a jeho spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk.

Podporujú nás